Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

22/10/2015

Πληροφορούμε τους φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία στις 6/11/2015 για τις ημερομηνίες και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν:

 

Μέχρι την Παρασκευή  30 Οκτωβρίου 2015 θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία (αφού βεβαιωθείτε ότι έχει κατατεθεί από τον Επιβλέποντα Καθηγητή ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας) τα εξής:

  1. Αίτηση Ορκωμοσίας
  2. Κατάθεση  της Διπλωματικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή (υπάρχει συνημμένο έντυπο με οδηγίες διπλωματικής εργασίας) και μόνο μέσω της ΨΗΦΙΔΑΣ.  (επισυνάπτουμε οδηγίες  φυλλάδιο1-acceptable_filesφυλλάδιο2-concise_guidelinesφυλλάδιο3-creativecommons_brochure)

 3.  Βεβαίωση παράδοσης της διπλωματικής εργασίας (εκτύπωση του mail επιβεβαίωσης που θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την εισαγωγή στην ΨΗΦΙΔΑ).

 4 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ελέγχου μη Εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη

(http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form)

5.  Υπεύθυνη Δήλωση για τη “λογοκλοπή”.

 6.    Κατάθεση  40 Ευρώ (για τον πάπυρο και τα αντίγραφα πτυχίου) στην Τράπεζα Πειραιώς                                                           (Αρ. Λογ. : 5202-017529-072)

 7.   Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

 8.   Τρία θερμοκολλημένα αντίγραφα της Διπλωματικής Εργασίας (θα παραδώσετε 1 στον επιβλέποντα και 1 στον κάθε εξεταστή).