Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Επικοινωνία

29/08/2013

Γραμματεία ΔΠΜΣ

E-mail: mesecr@uom.edu.gr
Τηλ.: 2310 891 531

Νικολαΐδου Μαρία

 

Ονοματεπώνυμο

Email

Μήνυμα