Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Επικοινωνία

01/08/2022

Γραμματεία ΔΠΜΣ

E-mail: mesecr@uom.edu.gr
Τηλ.: 2310 891 531

Νικούλη Ζωή

 

  Ονοματεπώνυμο

  Email

  Μήνυμα

  Θεσσαλονίκη 546 21, Ελλάδα