Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Ζιώγας Αθανάσιος

15/02/2023

Η εμπειρία μου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήταν κομβική καθώς με διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό ως ερευνητή και έθεσε τις βάσεις για την συνέχιση των σπουδών μου σε διδακτορικό επίπεδο στην Ολλανδία. Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στον φοιτητή να εμβαθύνει στο σκέλος την θεωρίας αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές στην πράξη. Τόσο τα προτεινόμενα συγγράμματα όσο και τα επιστημονικά άρθρα που θα κληθεί να μελετήσει ο φοιτητής αντιστοιχούν στο πρόγραμμα σπουδών των καλύτερων πανεπιστημίων διεθνώς. Βασικό στοιχείο του μεταπτυχιακού είναι επίσης η διπλωματική εργασία η οποία παίζει καταλυτικό ρόλο στην αυτονομία του φοιτητή στην δημιουργία γνώσης. Η διπλωματική αυτή είναι εξίσου σημαντική στην απόφαση για περαιτέρω σπουδές. Τέλος, το ακαδημαϊκό προσωπικό του μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς επίσης και η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ήταν αρωγοί που μου επέτρεψαν να κάνω το πρώτο βήμα προς μία ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.