Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Βιομηχανική Οργάνωση – Αλλαγή μαθήματος

20/02/2023
Το μάθημα της Βιομηχανικής Οργάνωσης, της Τετάρτης, 22/02/2023 μεταφέρεται την Τρίτη, 21/02/2023 στις 19:00-21:30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (5ος όροφος).
Από την επόμενη εβδομάδα τα μαθήματα θα διεξάγονται κανονικά τις Τετάρτες.