Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Στεφανία

14/02/2014

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη ήταν μία σημαντική εμπειρία που μου άλλαξε τη ζωή. Το πρόγραμμα μου προσέφερε το ιδανικό περιβάλλον για να αποκτήσω περαιτέρω γνώσεις πάνω σε ποικίλα οικονομικά ζητήματα. Η δομή του μεταπτυχιακού με βοήθησε στο να βελτιώσω τις γνώσεις μου σε πολλούς τομείς των οικονομικών και να αποκτήσω καλύτερο γνωστικό υπόβαθρο. Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι άρτια καταρτισμένο, έμπειρο και πολύ συνεργάσιμο. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό, περιλαμβάνει εργασίες και παροτρύνει τους φοιτητές να προσεγγίσουν προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τη θεωρητική γνώση. Είναι ισότιμο μεταπτυχιακών προγραμμάτων αξιόλογων διεθνών πανεπιστημίων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με εξαιρετικούς καθηγητές που παρότρυναν τον κάθε φοιτητή να αποδώσει το μέγιστο δυνατό. Η συνεργασία με τους καθηγητές και η αμέριστη υποστήριξή τους με οδήγησαν στην απόφαση να συνεχίσω περαιτέρω τις σπουδές μου στα οικονομικά. Το συγκεκριμένα πρόγραμμα ήταν αυτό που μου προκαλέσει το ενδιαφέρον και μου πρόσφερε την ευκαιρία να ξεκινήσω ένα διδακτορικό πρόγραμμα.