Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

01/09/2013
Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απευθύνεται:

α) σε όσους επιθυμούν ανώτατες ποιοτικές σπουδές

β) σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και αναγνώριση για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα

γ) σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν αργότερα σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών