Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

25/01/2016

Η παρουσίαση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/1 στις 17.00 ως εξής:
Κατεύθυνση : Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

17.00-17.15      Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου           Διδάσκουσα κ. Κύρτσου
17.15-17.30      Διεθνής Χρηματοδότηση                                            Διδάσκων κ. Σιώκης

Κατεύθυνση: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

17.30-17.45      Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ                                     Διδάσκων κ. Κωνσταντάτος
17.45-18.00      Βιομηχανική Οργάνωση                                           Διδάσκων κ. Κωνσταντάτος

Μαθήματα Επιλογής

18.00-18.15       Οικονομετρία ΙΙ                                                        Διδάσκων κ. Παναγιωτίδης
18.15-18.30       Οικονομική του Περιβάλλοντος                           Διδάσκων κ. Σαρτζετάκης.