Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 7/11/2016

18/10/2016

Μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου από 7/11/2016 εδώ.