Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 2016-2017

07/09/2016

Μπορείτε να βρείτε τη κατάσταση με τους επιλαχόντες στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη 2016-2017 εδώ.