Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Χρήστος Παργιανάς

14/02/2014

Το Πρόγραμμα είναι πολύ καλά σχεδιασμένο και προσφέρει στον φοιτητή μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Τα μαθήματα είναι απαιτητικά, αναλύουν σε βάθος τα θέματα που καλύπτουν, και το περιεχόμενο τους συγκρίνεται με αυτό των πολύ καλών Πανεπιστημίων των ΗΠΑ. Η φοίτηση μου στο Πρόγραμμα με βοήθησε ιδιαίτερα στο να μπορέσω να ανταπεξέλθω με επιτυχία στις απαιτήσεις του διδακτορικού μου στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Brown. Τέλος, επωφελήθηκα από τη διεθνή εμπειρία των διδασκόντων, οι οποίοι μου προσέφεραν άριστες συμβουλές για τη μετέπειτα σταδιοδρομία μου.