Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

International Winter School in Data Analysis

08/11/2022

Announcement: International Winter School in Data Analysis

We are pleased to inform you that along with the University of Hagen we are hosting a seminar on applied data analysis. All participants will work on specific problems related to different topics in Economics. Students are supposed to find solutions to problems by applying appropriate statistical methods. Those solutions will be discussed in a joint online seminar on the 8th of December, 2022. The seminar is open to Bachelor, Master, and PhD students. Grades will be given for both the presentation during the seminar on the 8th of December and the final term paper that is due in March, 2023.