Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

07/03/2017

Μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου για το Μάρτιο εδώ.

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του υπόλοιπου εξαμήνου εδώ.