Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Μαθηματικά
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μαθηματικά
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Αριστοποίηση και μαθηματικός Προγραμματισμός: Kuhn-Tacker, Εργαλεία συγκριτικής στατικής: Εnvelope Theorem-Implicit Function Theorem, Συστήματα διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών, Δυναμική αριστοποίηση.

Βασικά Βιβλία
 • Abadir & Magnus (2005), Matrix Algebra (Econometric Exercises), Cambridge University Press.
 • de la Fuente (2000), Mathematical Methods and Models for Economists, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Hoy, Livernois, McKenna, Rees & Stengos (2001), Mathematics for Economics, MIT Press.
 • Klein (2002), Mathematical Methods for Economics, Addison-Wesley, 2nd Edition.
 • Simon & Blume (1994), Mathematics for Economists, W. W. Norton & Company.
 • Takayama (1985), Mathematical Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση

Μετά την έκτη διάλεξη θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις προόδου που αντιστοιχούν στο 20% της τελικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 80% θα προκύψει από τις τελικές εξετάσεις.

Αρχικά, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες την Θεωρίας Πινάκων (Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα μήτρας, διαγωνοποίηση μήτρας, αλυσίδες Markov, τετραγωνικές μορφές και οριστικότητα μητρών). Στην συνέχεια περνάμε στην Ανάλυση μελετώντας συναρτήσεις μίας και πολλών μεταβλητών. Επιπλέον, εξετάζουμε την βελτιστοποίηση συναρτήσεων κάτω από (α) ισοτικούς περιορισμούς και (β) ανισοτικούς περιορισμούς (Kuhn-Tucker). Επίσης, αναλύεται η επίλυση διαφορικών εξισώσεων καθώς και γραμμικών συστημάτων διαφορικών εξισώσεων. Τέλος, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στη δυναμική βελτιστοποίηση.