Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Παντελίδης Θεολόγος
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομετρία
Πτυχίο
Μαθηματικών, Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
Οικονομετρία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραφείο
ΓΔ, 410
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 726
Fax
+30 2310 891 292
E-mail
pantelidis@uom.edu.gr

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (1997). Μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2000 και 2005 αντίστοιχα).

Υπηρετεί στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως μέλος ΔΕΠ από το 2011. Διδάσκει Μαθηματικά και Οικονομετρία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: εφαρμοσμένη οικονομετρία, ανάλυση και προβλεψιμότητα χρονοσειρών.

 • Malliaropulos, D., E. Panopoulou, T. Pantelidis and N. Pittis (2013), “Decomposing the Persistence of Real Exchange Rates”, Empirical Economics, 44 (3), 1217-1242.
 • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2013), “Cross-state disparities in the US health care expenditure”, Health Economics, 22(4), 451-465.
 • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2012), “Convergence in Per Capita Health Expenditures and Health Outcomes in the OECD Countries”, Applied Economics, 44 (30), 3909-3920.
 • Hepburn, C.J., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2009), “Social Discounting under Uncertainty: A Cross-country Comparison”, Journal of Environmental Economics and Management, 57 (Issue 2), 140-150.
 • Groom, B., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2007), “Discounting the Distant Future: How Much does Model Selection Affect the Certainty Equivalent Rate?”, Journal of Applied Econometrics, 22 (3), 641-656.