Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Οικονομετρία Ι
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Οικονομετρία Ι
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Σκοπός της Οικονομετρίας. Το κλασικό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησηςκαι οι βασικές υποθέσεις του, Πολλαπλή παλινδρόμηση με την χρήση τηςγραμμικής άλγεβρας, Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (OLS), ο εκτιμητήςελαχίστων τετραγώνων, και οι στατιστικές του ιδιότητες, Η μέθοδος τηςΜεγίστης Πιθανοφάνειας. Το θεώρημα των Cramer-Rao, Στοιχεία ΑσυμπτωτικήςΘεωρίας, Έλεγχοι υποθέσεων των παραμέτρων του υποδείγματος με τιςκατανομές t, F, και χ2, Έλεγχοι διαρθρωτικών μεταβολών του υποδείγματος,Παραβιάσεις των στατιστικών υποθέσεων του υποδείγματος παλινδρόμησηςκαι συνέπειες για τις ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων, Παράλειψησημαντικών ερμηνευτικών μεταβλητών ή εισαγωγή άσχετων ερμηνευτικώνμεταβλητών, Πολυσυγγραμικότητα. Μη σφαιρικά κατάλοιπα: αυτοσυσχέτισηκαι ετεροσκεδαστικότητα του τυχαίου όρου, Χρήση ψευδομεταβλητών, Συστήματα φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων (SUR), Συστήματα εξισώσεων,ταυτοποίηση και εκτίμηση.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση