Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Φουντάς Στυλιανός
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Οικονομικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Διδακτορικό
Economics, Ohio State University
Γραφείο
Γραφείο 507 (Κτίριο Δ)
Ώρες Γραφείου
Δευτέρα 13:00-14:00 και Τετάρτη 14:00-15:00
Τηλ.
+30 2310 891 774
Fax
E-mail
sfountas@uom.gr

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (1983). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά από το Οικονομικό Τμήμα της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (1985). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά από το Ohio State University στις ΗΠΑ (1986). Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά  από το Ohio State University (1991). Ενδεκαετής διδακτική και ερευνητική εμπειρία στο National University of Ireland, Galway. Επισκέπτης ερευνητής και καθηγητής στο University of York (U.K.) το 1999/2000 και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000) και επισκέπτης ερευνητής στο University of California, San Diego στις ΗΠΑ (2000). Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από το 2002.

Διδάσκει Οικονομετρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και Μακροικονομική Θεωρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εμπειρική ανάλυση της σχέσης μεταξύ μακροοικονομικής αβεβαιότητας και μακροοικονομικής επίδοσης  και εφαρμογές τεχνικών χρονολογικών σειρών για τον εμπειρικό έλεγχο συνθηκών αρμπιτράζ της διεθνούς χρηματοοικονομικής.

 • “A multivariate GARCH approach of the relationship between inflation, output growth, and real and nominal uncertainty for the G7”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2006, Vol. 68, no. 3, pp. 319-344 (σε συνεργασία με M. Karanasos and J. Kim)
 • “Exchange rate volatility and output volatility: a theoretical approach”, Review of International Economics, 2009, Vol. 17, no. 3, pp. 552-569, (σε συνεργασία με M. Grydaki)
 • “Oil volatility and the option value of waiting: an analysis of the G7”, Journal of Futures Markets, 2011, vol. 31, no. 7, 679-702. (σε συνεργασία με D. Bredin and J. Elder)
 • “Inflation and output growth uncertainty and their relationship with inflation and output growth”, Economics Letters, 2002, vol. 75, no. 3, pp. 293-301 (σε συνεργασία με M. Karanasos and J. Kim)
 • “Inflation, output growth, and nominal and real uncertainty: Empirical evidence for the G7”, Journal of International Money and Finance, 2007, Vol. 26, no. 2, pp. 229-250 (σε συνεργασία με M. Karanasos)