Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Παναγιωτίδης Θεόδωρος
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομετρία
Πτυχίο
Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διδακτορικό
Economics & Finance, University of Sheffield
Γραφείο
ΓΔ, 306
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 891736
Fax
E-mail
tpanag@uom.edu.gr

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (1997), με M.A. in Economics & Finance, University of Sheffield (1998) και Ph.D. in Economics, University of Sheffield (2003).

Το 2000-2002 ήταν Research Assistant στο University of Sheffield, το 2002-2003, ESRC Research Fellow, στο Brunel University, το 2003-2007, Lecturer in Economics, στο Loughborough University, ενώ από το 2007 είναι Λέκτορας, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Συνολοκληρωμένες σειρές, Προβλέψεις, Σταθερότητα Συστημάτων, Οικονομικά της Ενέργειας. Έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων στα εξής περιοδικά: Economics Letters, Macroeconomic Dynamics, Review of International Economics, Empirical; Economics, Energy Economics, Computational Economics και Journal of Forecasting.

 • A note on the extent of US regional incomes convergence (with Mark J. Holmes and Jesus Otero) forthcoming Macroeconomic Dynamics.
 • Alagidede, P. and T. Panagiotidis 2012 Stock returns and inflation: Evidence from Quantile regression, Economics Letters 117, 283-286.
 • Chortareas, G., G. Magonis, T. Panagiotidis, 2012, The asymmetry of the New Keynesian Phillips curve in the euro-area, Economics Letters 114, 161-163.
 • M. J. Holmes J. Otero  T. Panagiotidis, 2010. On the Stationarity of Current Account Deficits in the European Union, Review of International Economics, 18(4), p 730-740.
 • Holmes, M.J, J. Otero, T. Panagiotidis, 2013, On the dynamics of Gasoline market integration in the US, Energy Economics 36, 503-510.