Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Κύρτσου Κατερίνα
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διδακτορικό
Economics, University of Montpellier
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 764
Fax
E-mail
ckyrtsou@uom.gr

Η Κατερίνα Κύρτσου είναι Καθηγήτρια στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεργαζόμενη καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Montpellier I, συνεργαζόμενη ερευνήτρια στα Πανεπιστήμια του Strasbourg και Paris 10, συνεργαζόμενο μέλος στο Institut des Systèmes Complexes de Paris, Ile-de-France, και μέλος του Euro Area Business Cycle Network. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα κεφαλαιαγοράς στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου ενώ συμμετέχει στην ομάδα COSA του Εθνικού Κέντρου Έρευνας «Δημόκριτος». Επιπλέον είναι αξιολογήτρια στο US National Science Foundation, στην Economics list του Routledge καθώς και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η κυρία Κύρτσου έλαβε μέρος μέχρι τώρα σε πάνω από 50 επιστημονικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και η δουλειά της έχει δημοσιευτεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Editor και co-editor πέντε ειδικών τευχών και δύο συλλεκτικών τόμων, είναι στη συντακτική ομάδα των επιστημονικών περιοδικών Annals of Financial Economics, Cliometrica, Journal of Behavioural Experimental Finance, Brussels Economic Review, European Journal of Finance, International Review of Financial Analysis, Journal of Economic Asymmetries και International Journal of Bifurcation and Chaos.

Κωνσταντάτος Χρήστος
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Βιoμηχαvική Οργάvωση, Διεθvής Οικovoμική, Περιβαλλovτική Οικovoμική, Δημόσια Οικovoμική
Πτυχίο
Οικονομικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Διδακτορικό
Economics, Παv/μιo Οττάβας
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 725
Fax
E-mail
cconst@uom.gr

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με  Μεταπτυχιακό (Μ.Α.) και Διδακτορικό στα Οικονομικά (Ph.D. in Economics, 1991) από το Πανεπιστήμιο της Οττάβας (Καναδάς). Δίδαξε από το 1992 έως το 2003 στο Πανεπιστήμιο Λαβάλ στην πόλη Κεμπέκ του Καναδά (Université Laval, Québec), αρχικά ως Επίκουρος και από το 1999 ως Αναπληρωτής Καθηγητής. Στο ΠΑΜΑΚ διδάσκει από το 2003 (από το 2008 στη βαθμίδα του Καθηγητή). Στο διάστημα 2006-2009 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΠΑΜΑΚ έχει χρηματίσει Πρόεδρος του Μεταπτυχιακού στην ΟΕ (2005-08), Πρόεδρος του Τμήματος ΟΕ (2009-11), Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2010-13) και είναι μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Διδάσκει Βιομηχανική Οικονομική και Δημόσια Οικονομική στο Προπτυχιακό καθώς και Βιομηχανική Οργάνωση στο Μεταπτυχιακό. Έχει επίσης διδάξει οικονομικά μαθήματα σε προγράμματα ΜΒΑ. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία των διαφοροποιημένων προϊόντων και τη θεωρία των κάθετων σχέσεων, με εφαρμογές σε θέματα πιστοποίησης ποιότητας, περιβάλλοντος, αερομεταφορών και πολιτικής ανταγωνισμού.

 • CONSTANTATOS, C., and M. HERRMANN “Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis?”, Journal of Environmental and Resource Economics Vol. 50, No 2, 2011, pp 267-284.
 • BONROY, O. and C. CONSTANTATOS “On the Use of Labels in Credence Goods Markets.” Journal of Regularory Economics, Vol. 33, No 3, 2008, pp.237-252.
 • BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, “Strategic Interactions and Airline Network Morphology under Demand Uncertainty.” European Economic Review 49/3, pp 703-716, April 2005.
 • CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, “On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets.” International Journal of Industrial Organization, 1999, pp. 1203-1217.
 • CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, “Vertical Differentiation: Entry and Market Coverage with Multiproduct Firms.” International Journal of Industrial Organization vol. 16, 1997, pp. 81-103.
Λίτινα Αναστασία
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομική Θεωρία
Πτυχίο
B.A. Προπτυχιακές Σπουδές στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς
Διδακτορικό
Ph.D. στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Γραφείο
ΓΔ, 212
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
Fax
E-mail
anastasia.litina@uom.edu.gr
Μπόικος Σπυρίδων
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Μακροοικονομική
Πτυχίο
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (2003)
Διδακτορικό
Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, Ιταλία, 2008-2013
Γραφείο
ΓΔ, 207
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 891.779
Fax
E-mail
boikos@uom.edu.gr
Παναγιωτίδης Θεόδωρος
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομετρία
Πτυχίο
Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διδακτορικό
Economics & Finance, University of Sheffield
Γραφείο
ΓΔ, 306
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 891736
Fax
E-mail
tpanag@uom.edu.gr

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (1997), με M.A. in Economics & Finance, University of Sheffield (1998) και Ph.D. in Economics, University of Sheffield (2003).

Το 2000-2002 ήταν Research Assistant στο University of Sheffield, το 2002-2003, ESRC Research Fellow, στο Brunel University, το 2003-2007, Lecturer in Economics, στο Loughborough University, ενώ από το 2007 είναι Λέκτορας, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Συνολοκληρωμένες σειρές, Προβλέψεις, Σταθερότητα Συστημάτων, Οικονομικά της Ενέργειας. Έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων στα εξής περιοδικά: Economics Letters, Macroeconomic Dynamics, Review of International Economics, Empirical; Economics, Energy Economics, Computational Economics και Journal of Forecasting.

 • A note on the extent of US regional incomes convergence (with Mark J. Holmes and Jesus Otero) forthcoming Macroeconomic Dynamics.
 • Alagidede, P. and T. Panagiotidis 2012 Stock returns and inflation: Evidence from Quantile regression, Economics Letters 117, 283-286.
 • Chortareas, G., G. Magonis, T. Panagiotidis, 2012, The asymmetry of the New Keynesian Phillips curve in the euro-area, Economics Letters 114, 161-163.
 • M. J. Holmes J. Otero  T. Panagiotidis, 2010. On the Stationarity of Current Account Deficits in the European Union, Review of International Economics, 18(4), p 730-740.
 • Holmes, M.J, J. Otero, T. Panagiotidis, 2013, On the dynamics of Gasoline market integration in the US, Energy Economics 36, 503-510.
Παντελίδης Θεολόγος
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομετρία
Πτυχίο
Μαθηματικών, Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
Οικονομετρία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραφείο
ΓΔ, 410
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 726
Fax
+30 2310 891 292
E-mail
pantelidis@uom.edu.gr

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (1997). Μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2000 και 2005 αντίστοιχα).

Υπηρετεί στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως μέλος ΔΕΠ από το 2011. Διδάσκει Μαθηματικά και Οικονομετρία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: εφαρμοσμένη οικονομετρία, ανάλυση και προβλεψιμότητα χρονοσειρών.

 • Malliaropulos, D., E. Panopoulou, T. Pantelidis and N. Pittis (2013), “Decomposing the Persistence of Real Exchange Rates”, Empirical Economics, 44 (3), 1217-1242.
 • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2013), “Cross-state disparities in the US health care expenditure”, Health Economics, 22(4), 451-465.
 • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2012), “Convergence in Per Capita Health Expenditures and Health Outcomes in the OECD Countries”, Applied Economics, 44 (30), 3909-3920.
 • Hepburn, C.J., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2009), “Social Discounting under Uncertainty: A Cross-country Comparison”, Journal of Environmental Economics and Management, 57 (Issue 2), 140-150.
 • Groom, B., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2007), “Discounting the Distant Future: How Much does Model Selection Affect the Certainty Equivalent Rate?”, Journal of Applied Econometrics, 22 (3), 641-656.
Σαρτζετάκης Ευτύχιος
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Οικονομικών, Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό
Economics, Carleton University
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 680
Fax
+30 2310 891 634
E-mail
esartz@uom.gr

Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη και εκτελεστικός Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Ιδρυτικός Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in Sustainable Development στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Carleton Unversity, University of British Columbia και Thompson Rivers University στον Καναδά. Στο τελευταίο διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των οικονομικών και της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, έχει παρουσιάσει την ερευνητική του δουλειά σε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων, είναι μέλος του Editorial Board του περιοδικού Environment and Development Economics και έχει διατελέσει κριτής σε πλειάδα διεθνών ακαδημαϊκών περιοδικών. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Copernicus Alliance (the European Network on Higher Education for Sustainable Development). Είναι επιστημονικά υπεύθυνος ενός μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, υπεύθυνος του πιστοποιημένου με EMAS Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετείχε ως Lead Author στην σύνταξη του Millennium Ecosystem Assessment, έχει εκπονήσει μελέτες και έχει προσφέρει υπηρεσίες ως ειδικός σύμβουλος σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στον Καναδά και την Ελλάδα.

 • E. Sartzetakis, A. Xepapadeas and E. Petrakis (2012) «The Role of Information Provision as a Policy Instrument to Supplement Environmental Taxes», Environmental and Resource Economics, Vol. 52, pp. 347–368.
 • Sartzetakis E. S. and P. Tsigaris (2009) “Uncertainty and the double dividend hypothesis” Environment and Development Economics, Vol. 14 (5), pp. 565-586.
 • Diamantoudi E. and S. Sartzetakis (2006) “International Environmental Agreements: An Analytical Approach”, Journal of Public Economic Theory, 8 (2), pp. 247–263.
 • Sartzetakis E.S. (2004) “On the efficiency of Competitive Markets for Emission Permits», Environmental and Resource Economics, Vol. 27, No 1, pp.1-19.
 • Constantatos C. and E. S. Sartzetakis (1999) “On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets”, International Journal of Industrial Organization, Vol. 17, pp. 1203-1217.
Φιλιππιάδης Ελευθέριος
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Πτυχίο Οικονομικών Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
PhD Economics, Concordia University, Μόντρεαλ, Καναδάς
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891770
Fax
E-mail
efilipp@uom.gr
Φουντάς Στυλιανός
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Οικονομικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Διδακτορικό
Economics, Ohio State University
Γραφείο
Γραφείο 507 (Κτίριο Δ)
Ώρες Γραφείου
Δευτέρα 13:00-14:00 και Τετάρτη 14:00-15:00
Τηλ.
+30 2310 891 774
Fax
E-mail
sfountas@uom.gr

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (1983). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά από το Οικονομικό Τμήμα της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (1985). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά από το Ohio State University στις ΗΠΑ (1986). Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά  από το Ohio State University (1991). Ενδεκαετής διδακτική και ερευνητική εμπειρία στο National University of Ireland, Galway. Επισκέπτης ερευνητής και καθηγητής στο University of York (U.K.) το 1999/2000 και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000) και επισκέπτης ερευνητής στο University of California, San Diego στις ΗΠΑ (2000). Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από το 2002.

Διδάσκει Οικονομετρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και Μακροικονομική Θεωρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εμπειρική ανάλυση της σχέσης μεταξύ μακροοικονομικής αβεβαιότητας και μακροοικονομικής επίδοσης  και εφαρμογές τεχνικών χρονολογικών σειρών για τον εμπειρικό έλεγχο συνθηκών αρμπιτράζ της διεθνούς χρηματοοικονομικής.

 • “A multivariate GARCH approach of the relationship between inflation, output growth, and real and nominal uncertainty for the G7”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2006, Vol. 68, no. 3, pp. 319-344 (σε συνεργασία με M. Karanasos and J. Kim)
 • “Exchange rate volatility and output volatility: a theoretical approach”, Review of International Economics, 2009, Vol. 17, no. 3, pp. 552-569, (σε συνεργασία με M. Grydaki)
 • “Oil volatility and the option value of waiting: an analysis of the G7”, Journal of Futures Markets, 2011, vol. 31, no. 7, 679-702. (σε συνεργασία με D. Bredin and J. Elder)
 • “Inflation and output growth uncertainty and their relationship with inflation and output growth”, Economics Letters, 2002, vol. 75, no. 3, pp. 293-301 (σε συνεργασία με M. Karanasos and J. Kim)
 • “Inflation, output growth, and nominal and real uncertainty: Empirical evidence for the G7”, Journal of International Money and Finance, 2007, Vol. 26, no. 2, pp. 229-250 (σε συνεργασία με M. Karanasos)
Χριστοπούλου Ρεβέκκα
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομική Ανάλυση
Πτυχίο
B.A. Economics (with distinction), University of Crete, Greece, 2001 MSc. Economics, University of York, UK, 2002
Διδακτορικό
Ph.D. Economics, University of Cambridge, UK, 2007
Γραφείο
ΓΔ, 311
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 891 825
Fax
E-mail
christopoulou (at) uom.gr