Δίδακτρα – Υποτροφίες

Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 2500 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρείς δόσεις.

Επιπλέον, χορηγούνται υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, καθώς και υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια.

Τελευταία Νέα