Ανακοίνωση διεξαγωγής τελετής ορκωμοσίας Μαΐου 2024

·

Σας ανακοινώνουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας των υποψηφίων διπλωματούχων του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 και ώρα 17:00 🎓🎓🎓 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.Οι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι διπλωματούχοι/ υποψήφιες διπλωματούχες, προκειμένου να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, οφείλουν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά αυστηρά το αργότερο έως και την Παρασκευή 19/04/2024 μέσω της παρούσας φόρμας:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOzyF8AwQ-9ouZSMry33Wnm9AN98WSYb3JdXm_VGHzbFPwGQ/viewform?usp=sf_link

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3.Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (την προσκομίζετε την ημέρα της ορκωμοσίας). Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.    

4. Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης φοιτητή (εφόσον υπάρχει, το προσκομίζετε την ημέρα της ορκωμοσίας) 


5. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα επιστροφής δανεισμένου υλικού.

6. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ότι έχει κατατεθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΨΗΦΙΔΑ) η διπλωματική εργασία. Σας στάλθηκε με email από το psepheda@uom.gr (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΔΑ).

7. Παράβολο είσπραξης για την έκδοση μεμβράνης του διπλώματος (εφόσον το επιθυμείτε). Θα ενημερωθείτε για το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να καταβάλετε τα χρήματα,  με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία.

8. Κάρτα Σίτισης (εάν υπάρχει, την προσκομίζετε την ημέρα της ορκωμοσίας). Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.   

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνετε τα ονόματα των ατόμων που θα παρευρεθούν στην τελετή αποφοίτησης, τα οποία δεν δύναται να είναι άνω των τεσσάρων (4) και ότι ούτε ο ίδιος ούτε κανένας από τα άτομα που θα παρευρεθούν στην τελετή αποφοίτησης δεν θα φέρει μαζί του ή δεν θα κάνει χρήση κομφετί, ηχητικού οργάνου, κροτίδας, βεγγαλικού, καπνογόνου κ.α. για όσο διάστημα θα βρίσκεται στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είτε εσωτερικά του κτιρίου, είτε σε όλον τον προαύλιο χώρο και περιμετρικά του κτιριακού συγκροτήματος. 

Η έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης πραγματοποιείται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ακολουθώντας τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Τέλος, σας παρακαλούμε να εγγραφείτε στο μητρώο των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: https://www.uom.gr/alumni/forma-mhtroou-apofoiton