Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

Π.Μ.Σ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στόχοι

Προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών Επιστημών. Ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.

Δίπλωμα

Μεταπτυχιακού Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Οικονομική Επιστήμη με εξειδίκευση στην: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική.

Το Τμήμα

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics) αποτελεί αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Masters) και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995

Τελευταία Νέα

Γνώμες Αποφοίτων

Associate Professor, Nottingham Trend University, UK

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με βοήθησε να διαμορφωθώ ως ερευνητής και μου έδωσε τις βάσεις για τις διδακτορικές μου σπουδές. Το πρόγραμμα ενσωματώνει με επιτυχία τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή των οικονομικών γνώσεων, ενώ το ακαδημαϊκό προσωπικό ήταν καθοριστικό για την μετέπειτα ακαδημαϊκή μου πορεία.

Research and Innovation Specialist

Ως απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Οικονομία και Χρηματοοικονομικά, επικροτώ την έμφαση του προγράμματος στις αναλυτικές δεξιότητες, τις ποσοτικές μεθόδους και τις στερεές βάσεις που παρέχει στην πρακτική εφαρμογή των οικονομικών. Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών μου πρόσφερε τα εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να ανταπεξέλθω σε πολύπλοκα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Η έμφαση του προγράμματος στις μεθόδους έρευνας έχει αποδειχθεί πολύ σημαντική στον τρέχοντα ρόλο μου ως ειδικός στην έρευνα και την καινοτομία σε Ευρωπαϊκά έργα.

Machine Learning Engineer @ Pfizer, GenAI Solutions Expert

Η συμμετοχή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτέλεσε θεμελιώδες βήμα για την επόμενη φάση της ακαδημαϊκής μου πορείας. Το πρόγραμμα, με τον εξαιρετικό σχεδιασμό του, δημιούργησε ένα ιδανικό περιβάλλον προετοιμασίας για τις διδακτορικές μου σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τόσο η δομή του προγράμματος όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση της ικανότητάς μου να αντιμετωπίζω πρακτικές προκλήσεις και να αναπτύσσω με αυτονομία τη δημιουργία γνώσης. Το μεταπτυχιακό και η ακαδημαϊκή μου πορεία γενικότερα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη μετάβασή μου από οικονομολόγος σε Data Scientist και Machine Learning Engineer. Η ισορροπία μεταξύ θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής συνέβαλε στη διαμόρφωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Λέκτορας Χρηματοοικονομικών, Πανεπίστημιο του Νιουκάστλ

Η εμπειρία μου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήταν κομβική στην μετέπειτα πορεία μου καθώς με διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό ως ερευνητή και έθεσε τις βάσεις για την συνέχιση των σπουδών μου σε διδακτορικό επίπεδο στo Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόγραμμα μου έδωσε τη δυνατότητα να εμβαθύνω στο σκέλος της σύγχρονης μακροοινομικής και χρηματοοικονομικής θεωρίας αλλά ταυτόχρονα να μπορώ να εφαρμόσω την θεωρία αυτή στην πράξη. Σημαντικό ρολο στην επιτυχία του προγράμματος διαδραματίζει η διπλωματική εργασία η οποία, κάτω απο την επίβλεψη του υψηλής ποιότητας ακαδημαικού προσωπικού του προγράμματος, καλιεργεί την αυτονομία του φοιτητή στην δημιουργία γνώσης.

Παρουσιαση του μεταπτυχιακου προγραμματοσ

Συχνές Ερωτήσεις

Τι τίτλους απονέμει το Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη;

Το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη οδηγεί στην απονομή των εξής Μεταπτυχιακών τίτλων:

α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Οικονομική Επιστήμη με εξειδίκευση σε μια από τις δύο κατευθύνσεις:

  •  Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
  • Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

β)  Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απευθύνεται:

α) σε όσους επιθυμούν ανώτατες ποιοτικές σπουδές

β) σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και αναγνώριση για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα

γ) σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν αργότερα σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών


Ποιοί γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα;

1. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, τμημάτων ΤΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. Η αποδοχή ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.


Ποιά είναι η διάρκεια των σπουδών;

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).


Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των διαλέξεων;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα ενώ υπάρχει και μέγιστος αριθμός απουσιών.


Σε τι γλώσσα διεξάγονται οι διαλέξεις;

Οι διαλέξεις δίδονται κυρίως στην ελληνική γλώσσα αλλά και στην αγγλική. Η πλειονότητα της βιβλιογραφίας είναι στην αγγλική γλώσσα, της οποίας η αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης αποτελεί κριτήριο επιλογής.


Είναι δυνατή η επανέκδοση πιστοποιητικών μετά την αποφοίτηση;

Υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσης πιστοποιητικών μετά την αποφοίτηση , με σχετικό αίτημα στη γραμματεία και κατάθεση του τέλους επανέκδοσης των πιστοποιητικών ύψους 5 ευρώ ανά πιστοποιητικό στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

IBAN: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του πτυχιούχου, ο τίτλος του μεταπτυχιακού και ο αριθμός των πιστοποιητικών που αιτείται.  

Έρευνα

Δηλώστε συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών