Ανακοίνωση της Πρυτανείας για την κατάληψη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (07.02.2024)

·

Ανακοίνωση της Πρυτανείας για την κατάληψη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (07.02.2024)

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Ενημερωθήκαμε για την απόφαση συνέλευσης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να συνεχίσουν την κατάληψη στους χώρους του Ιδρύματος, από την Πέμπτη 8/2 έως και την Τετάρτη 14/2/2024.

Η εξεταστική διαδικασία για το παραπάνω διάστημα συνεχίζεται, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου αρ. 8/31.1.2024.

Καλούνται οι Γραμματείς των Τμημάτων να ενημερώσουν σχετικώς τους φοιτητές και τους πάσης φύσεως διδάσκοντες καθώς και το εμπλεκόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία προσωπικό. 

Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Διοικητικών Υπηρεσιών καλούνται να συνεχίσουν να υλοποιούν τις διατάξεις του ν. 4807/2021 περί τηλεργασίας.

Από την Πρυτανεία