Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Κωνσταντάτος Χρήστος
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Βιoμηχαvική Οργάvωση, Διεθvής Οικovoμική, Περιβαλλovτική Οικovoμική, Δημόσια Οικovoμική
Πτυχίο
Οικονομικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Διδακτορικό
Economics, Παv/μιo Οττάβας
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 725
Fax
E-mail
cconst@uom.gr

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με  Μεταπτυχιακό (Μ.Α.) και Διδακτορικό στα Οικονομικά (Ph.D. in Economics, 1991) από το Πανεπιστήμιο της Οττάβας (Καναδάς). Δίδαξε από το 1992 έως το 2003 στο Πανεπιστήμιο Λαβάλ στην πόλη Κεμπέκ του Καναδά (Université Laval, Québec), αρχικά ως Επίκουρος και από το 1999 ως Αναπληρωτής Καθηγητής. Στο ΠΑΜΑΚ διδάσκει από το 2003 (από το 2008 στη βαθμίδα του Καθηγητή). Στο διάστημα 2006-2009 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΠΑΜΑΚ έχει χρηματίσει Πρόεδρος του Μεταπτυχιακού στην ΟΕ (2005-08), Πρόεδρος του Τμήματος ΟΕ (2009-11), Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2010-13) και είναι μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Διδάσκει Βιομηχανική Οικονομική και Δημόσια Οικονομική στο Προπτυχιακό καθώς και Βιομηχανική Οργάνωση στο Μεταπτυχιακό. Έχει επίσης διδάξει οικονομικά μαθήματα σε προγράμματα ΜΒΑ. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία των διαφοροποιημένων προϊόντων και τη θεωρία των κάθετων σχέσεων, με εφαρμογές σε θέματα πιστοποίησης ποιότητας, περιβάλλοντος, αερομεταφορών και πολιτικής ανταγωνισμού.

 • CONSTANTATOS, C., and M. HERRMANN “Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis?”, Journal of Environmental and Resource Economics Vol. 50, No 2, 2011, pp 267-284.
 • BONROY, O. and C. CONSTANTATOS “On the Use of Labels in Credence Goods Markets.” Journal of Regularory Economics, Vol. 33, No 3, 2008, pp.237-252.
 • BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, “Strategic Interactions and Airline Network Morphology under Demand Uncertainty.” European Economic Review 49/3, pp 703-716, April 2005.
 • CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, “On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets.” International Journal of Industrial Organization, 1999, pp. 1203-1217.
 • CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, “Vertical Differentiation: Entry and Market Coverage with Multiproduct Firms.” International Journal of Industrial Organization vol. 16, 1997, pp. 81-103.