Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Κύρτσου Κατερίνα
  • Γενικά
  • Βιογραφικό
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διδακτορικό
Economics, University of Montpellier
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 764
Fax
E-mail
ckyrtsou@uom.gr

Η Κατερίνα Κύρτσου είναι Καθηγήτρια στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεργαζόμενη καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Montpellier I, συνεργαζόμενη ερευνήτρια στα Πανεπιστήμια του Strasbourg και Paris 10, συνεργαζόμενο μέλος στο Institut des Systèmes Complexes de Paris, Ile-de-France, και μέλος του Euro Area Business Cycle Network. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα κεφαλαιαγοράς στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου ενώ συμμετέχει στην ομάδα COSA του Εθνικού Κέντρου Έρευνας «Δημόκριτος». Επιπλέον είναι αξιολογήτρια στο US National Science Foundation, στην Economics list του Routledge καθώς και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η κυρία Κύρτσου έλαβε μέρος μέχρι τώρα σε πάνω από 50 επιστημονικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και η δουλειά της έχει δημοσιευτεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Editor και co-editor πέντε ειδικών τευχών και δύο συλλεκτικών τόμων, είναι στη συντακτική ομάδα των επιστημονικών περιοδικών Annals of Financial Economics, Cliometrica, Journal of Behavioural Experimental Finance, Brussels Economic Review, European Journal of Finance, International Review of Financial Analysis, Journal of Economic Asymmetries και International Journal of Bifurcation and Chaos.