Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Φιλιππιάδης Ελευθέριος
  • Γενικά
  • Βιογραφικό
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Πτυχίο Οικονομικών Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
PhD Economics, Concordia University, Μόντρεαλ, Καναδάς
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891770
Fax
E-mail
efilipp@uom.gr