Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Χριστοπούλου Ρεβέκκα
  • Γενικά
  • Βιογραφικό
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομική Ανάλυση
Πτυχίο
B.A. Economics (with distinction), University of Crete, Greece, 2001 MSc. Economics, University of York, UK, 2002
Διδακτορικό
Ph.D. Economics, University of Cambridge, UK, 2007
Γραφείο
ΓΔ, 311
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 891 825
Fax
E-mail
christopoulou (at) uom.gr