Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Μπόικος Σπυρίδων
  • Γενικά
  • Βιογραφικό
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Μακροοικονομική
Πτυχίο
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (2003)
Διδακτορικό
Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, Ιταλία, 2008-2013
Γραφείο
ΓΔ, 207
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 891.779
Fax
E-mail
boikos@uom.edu.gr