Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

08/09/2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεντεύξεις εισαγωγής για το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά το Σάββατο 18/9/2021 με ώρα έναρξης τις 14.30. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα για το σύνδεσμο και την ώρα της προσωπικής τους συνέντευξής.