Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

02/10/2018

Οι συνεντεύξεις εισαγωγής των υποψηφίων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 4/10/2018 και ώρες 10.00-12.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Οικονομικού, 5ος όροφος κτήριο ΓΔ, Αίθουσα 509-510.