Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

14/02/2023

Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023

Εαρινό Εξάμηνο: 20/02/2023 – 04/06/2023 (δεκατρείς εβδομάδες)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων μπορείτε να το βρείτε εδώ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2022-2023