Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Σοφία Δεληπάλλα

14/02/2014

Δημοσιεύσεις

Delipalla, S. (2009) “Commodity tax structure and informal activity”, Bulletin of Economic Research, vol. 61 (4), pp. 283-294.

Delipalla, S. (2009) “Tobacco tax structure and smuggling”, FinanzArchiv/ Public Finance Analysis, vol. 65 (1), pp. 93-104.

Delipalla, S. and M.J.Keen (2006) “Product quality and the structure of commodity taxes”, Journal of Public Economic Theory, 2006, vol. 8 (4), pp. 547-554. Delipalla, S. and P. Sanfey (2001) “Commodity taxes, wage determination and profits”, Journal of Public Economic Theory, 2001, vol. 3 (2), pp. 203-217.

Delipalla, S. and O.A. O’Donnell (2001) “Estimating tax incidence, market power and market conduct: The European cigarette industry”, International Journal of Industrial Organisation, 2001, vol. 19, pp. 885-908.