Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

10/07/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Οι διευθυντές των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σας προσκαλούν σε 
Διαδικτυακή παρουσίαση των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 
Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
την Πέμπτη 16/7/2020 στις 18.30
Μετά την παρουσίαση οι συμμετέχοντες θα μπορούν να θέσουν ερωτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν ακολουθώντας των παρακάτω σύνδεσμο.