Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2013

17/02/2014

Πληροφορούμε τους φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία (περίπου πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου) για τις ημερομηνίες και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν:

Μέχρι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 θα πρέπει να προσκομίστετε στη Γραμματεία (αφού βεβαιωθείτε ότι έχει κατατεθεί από τον Επιβλέποντα Καθηγητή ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας) τα εξής:

 1. Αίτηση Ορκωμοσίας (συνημμένο έντυπο)
 2. Κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή (υπάρχει συνημμένο έντυπο με οδηγίες διπλωματικής εργασίας) και μόνο μέσω της ΨΗΦΙΔΑΣ. (επισυνάπτουμε οδηγίες φυλλάδιο 1, 2, 3)
 3. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλετε βιβλία
 4. Βεβαίωση παράδοσης της διπλωματικής εργασίας (εκτύπωση του mail επιβεβαίωσης που θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την εισαγωγή στην ΨΗΦΙΔΑ).
 5. Κατάθεση 40 Ευρώ (για τον πάπυρο και τα αντίγραφα πτυχίου) στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογ.: 5202-017529-072)
 6. Πάσο
 7. Βιβλιάριο σπουδών
 8. Υπεύθυνη δήλωση για τη “λογοκλοπή”.
 9. Τρία θερμοκολλημένα αντίγραφα της Διπλωματικής Εργασίας (θα παραδώσετε 1 στον επιβλέποντα και 1 στον κάθε εξεταστή)