Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Καρφάκης Κωνσταντίνος
karfakis150
 • Γενικά
 • Βιογραφικό
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Οικονομικών, Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
Economics, University of Essex
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 710
Fax
E-mail
ckarf@uom.gr

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο του Essex της Αγγλίας, απ’ όπου έλαβε το Master of Arts to 1984 και το PhD to 1988. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές για το διδακτορικό δίπλωμα χρηματοδοτήθηκαν με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια της Αυστραλίας, Sydney, New South Wales και MacQuarie, και έχει δώσει διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur της Γαλλίας. Από το 1995 έως το 2001 είχε την υποτροφία Jean Monnet teaching fellowship, και το 2010 επισκέφτηκε, έχοντας ερευνητική υποτροφία, την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Διεθνούς Χρηματοδότησης, όπου ασχολείται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, και της Μακροοικονομετρίας, όπου ασχολείται με τις κυκλικές διακυμάνσεις. Είναι συγγραφέας διδακτικών βιβλίων σε προπτυχιακό επίπεδο και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων, Economics Letters, Journal of Money Credit, and Banking, Journal of International Money and Finance, Economic Modelling, International Journal of Finance and Economics, Review of International Economics, Journal of Macroeconomics, Review of Development Economics.

 • “Credit and Business Cycles in Greece: Is There Any Relationship?”, Costas Karfakis, Economic Modelling , 2013, 32, 23-29.
 • “Money and Real Output in Euro Area: Is Money Redundant?”, Costas Karfakis, International Economic Journal, 2013, 27,
 • “Modelling the Australian Dollar-US Dollar Exchange Rate Using Co-integration Techniques”, (with Anthony Phipps), Review of International Economics, 1999, 7, 265-79
 • “Exchange Rates, Interest Rates and the Current Account News: Some Evidence from Australia”, (with  Suk-Joong Kim), Journal of International Money and Finance, 1995, 14, 575-95
 • “Interest Rate Linkages Within the European Monetary System: A Time Series Analysis”, (with Demetrios Moschos), Journal of Money, Credit, and Banking, 1990, 22, 388-94.