Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Καπέτη Μαρία

15/02/2023
Η φοίτησή μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη αποδείχθηκε πολύ καλή επιλογή για τη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία. Τόσο το πρόγραμμα σπουδών που απαρτίζεται από μαθήματα οικονομικών αλλά και χρηματοοικονομικών, όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό που είναι πλήρως καταρτισμένο, ενημερωμένο με τις τρέχουσες εξελίξεις και πρόθυμο να βοηθήσει τον κάθε φοιτητή, αποτελούν τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος έναντι άλλων. Σαφώς, πρόκειται για ένα δύσκολο πρόγραμμα,  με συχνές εργασίες και καθημερινές διαλέξεις που απαιτούν συνεχή ενασχόληση και διάβασμα από τον φοιτητή, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψιν ειδικά από τους εργαζόμενους υποψήφιους. Τέλος, κατά τη διάρκεια της συγγραφής της διπλωματικής μου εργασίας, είχα την τύχη να συνεργαστώ και να συζητήσω με εξαιρετικούς καθηγητές οι οποίοι με βοήθησαν τόσο στην ολοκλήρωση της εργασίας μου όσο και στο να επιλέξω το επόμενο επαγγελματικό βήμα.