Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

“International Environmental Agreements”

07/03/2018

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο

“International Environmental Agreements”

του Τμήματος Οικονομικών που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Marie-Curie, οργανώνεται ημερίδα

την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 από τις 14:30 έως τις 19:00

στην Αίθουσα Συνεδρίων στον πρώτο όροφο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας επισυνάπτεται.