Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Εισαγωγικές εξετάσεις για το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη

17/02/2014

Οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων για το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 2/9/2013, Τετάρτη 4/9/2013 και Παρασκευή 6/9/2013 ως εξής:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Δευτέρα 2/9/2013 10.00 πμ-1.00 μμ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (1ος όροφος)
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Τετάρτη 4/9/2013 10.00 πμ-1.00 μμ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (1ος όροφος)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Παρασκευή 6/9/2013 10.00 πμ-1.00 μμ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (1ος όροφος)

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στις εξετάσεις τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη με την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο).

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ΟΕ