Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Τύπος Μαθήματος
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Περιγραφή

Γενική ισορροπία: Κουτί Edgeworth, Διαγραμματική ανάλυση, Ισορροπία μεανταλλαγή και παραγωγή, Ύπαρξη καιμοναδικότητα με δύο αγορές, Πυρήνας και ανταγωνιστική ισορροπία, Θεμελιώδηθεωρήματα γενικής ισορροπίας, Οικονομικάτης πληροφόρησης: Δυσμενής επιλογή (Adverse Selection), Λύσεις στο πρόβλημαδυσμενούς επιλογής: Signaling, Screening, Ηθικός κίνδυνος: Contracts-Principal Agent και Αντιμετώπιση του προβλήματοςτου ηθικού κινδύνου, Θεωρία κοινωνικής επιλογής και οικονομικά της ευημερίας, Δημοπρασίες και εισαγωγή στη σχεδίαση μηχανισμών (mechanism design).

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση