Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Ρεφανίδης Ιωάννης
Theo-Panagiotidis-foto150
  • Γενικά
  • Βιογραφικό
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Τεχνητή Νοημοσύνη
Πτυχίο
Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. (1992)
Διδακτορικό
Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2001)
Γραφείο
ΓΔ2, 225
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891859
Fax
2310-891805
E-mail
yrefanid@uom.gr