Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Γενικά
  • Βιογραφικό
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Πτυχίο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ, 1994
Διδακτορικό
Ph.D Economics, Universite Catholique de Louvain, CORE, Center for Operations Research and Econometrics, Louvain-la-Neuve, Belgium, 2000, Title: “Imperfectly Competitive Incomplete Asset Markets” (advisor H. Polemarchakis)
Γραφείο
113, 1ος όροφος Α.Π.Θ.
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 997120
Fax
E-mail
kpap@econ.auth.gr